Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Taşıtların MTV’den İstisna Tutulmasına ve (I) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Kasko Sigortası Değeri Uygulamasına İlişkin 40 Seri No.lu MTV Genel Tebliği

30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde; 1-197 sayılı Motorlu Taşıtlar

Devam

Bülten 2012-22 Bilanço Esasina Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri 2012 Mart Ayı İçinde Kesin Mizan Bildirimini Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                                                                            İstanbul,11.03.2012     BÜLTEN ( E.Ö. 2012/22) BİLANÇO ESASINA GÖRE

Devam