GİB web Sitesinde Vergi Rehberleri Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığının Web sitesinde (www.gelirler.gov.tr ) 2011 takvim yılına ilişkin vergi rehbeleri yayınlandı.Bu rehberlerde; Ticari Kazanç,Serbest Meslek kazancı,Menkul Sermaye İradı veKira Gelirlerinin vergilendirilmesi ve yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hakkında bilgiler  bulunmaktadır.