Vergiden Müstesna Harcırahlar

 

2019 YILI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE DIŞI HARCIRAHLAR

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).

Harcırah, gidilen yerde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

2018 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar dikkate alınarak en yüksek devlet memuru için yurt içi harcırah tutarı aşağıdadır.

A-Yurtiçi Harcırah

01/01/2019 – 30/06/2019   TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği   Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik   Tutarı (TL)
3.284,86 ve fazlası 61,50 TL
3.261,35-3.284,86 arası 51,60 TL
2.974,04 -3.261,34 arası 48,15 TL
2.608,37-2.974,03 arası 45,20 TL
2.163,68 -2.608,36 arası 39,85 TL
2.163,67 ve daha aşağısı 38,75 TL

 

B-Yurtdışı Harcırah (2018 Yılı)

16.02.2018 gün ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurtdışı harcırahları gündelik tutarları belirlenmiştir. Bu kararda; TBMM Başkanından aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanların harcırahları belirlenmiştir.

Özel sektörde olanların vergiye tabi olmayan harcırahları  belirlenirken bu kişilerin II,IV,V,VI ve VII sütunlarda yer alanların ücretlerine denk gelen harcırahları dikkate alınacaktır.

Ücreti 3.284,86 TL dan yüksek olanlar, II. Sütunda  yazılı harcırahları alacaklardır. Bu ücretten düşük olanlar ise ücretine karşılık gelen  sütundaki harcırahı alabileceklerdir. 

 

 

Ülkeler ve Para Birimi

 

I.

Sütun

TBMM Başkanı, Başbakan

II.

Sütun özel makamlar

(Ücreti 3.284,86TL’den fazla olanlar)

III.

Sütun

özel makamlar

(Ücreti 3.264,85 TL ile 3.261,35TL arasında olanlar)

IV.

     Sütun

Ek göstergesi 7000 den fazla olanlar Ek göstergesi 5000-7000 arasındaki memurlar

(Ücreti 3.261,34 TL ile 2.974,04 TL arasında olanlar)

V.

Sütun

Ek göstergesi 5000-7000 arasındaki memurlar

(Ücreti 2.974,04 TL ile 2.608,37 TL arasında olanlar)

VI.

Sütun

Aylık

kadro derecesi

1-4 arası memurlar

(Ücreti 2.608,36 TL ile 2.2.163,68TL arasında olanlar)

VII.

Sütun

Aylık

kadro

derecesi

5-15 arası

memurlar

(Ücreti 2.163,67 TL’den daha az olanlar)

A.B.D.(A.B.D. Doları) 230 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 198 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya   Doları) 342 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 199 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 194 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka   Kronu) 1.491 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 179 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 192 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 187 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 139 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 186 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 191 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.637 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre   Frangı) 341 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 183 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 37.801 31.405 25.127 21.235 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 295 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 61 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 194 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.437 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 186 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 744 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 191 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 148 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 152 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler(A.B.D. Doları) 190 157 125 106 100 95 80

Özellikli Durumlar

1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.