Yemek İstisnası

Yemek İstisnası

2017 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2018 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2019 Yılı

İstisna Tutarı

TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen   durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan   mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde  

 

 

 

 

 

14,00+1,12KDV = 15,12

 

 

 

 

 

 

16,00+1,28 KDV =

17,28

 

 

 

 

 

 

19,00+ 3,42KDV=

22,42

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.