Yemek İstisnası

Yemek İstisnası

2015 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2016 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2017 Yılı

İstisna Tutarı

TL

2018 Yılı

İstisna Tutarı

TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen   durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan   mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde  

 

 

 

 

 

13,00+1,04KDV = 14,04

 

 

 

 

 

 

13,70+1,10 KDV =

14,80

 

 

 

 

 

 

14,00+ 1,12KDV=

15,12

 

 

 

 

 

 

16,00+1,28KDV=

17,28

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.