Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezası

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2017Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  2019 Yılında Uygulanacak Miktar(TL
Birinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 130,00 148,00 180,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 80,00 90,00 110,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 45,00 55,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 19,00 21,00 25,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 12,00 14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,70 7
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 70,00 80,00 98,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 40,00 45,00 55,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 21,00 25,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 11,00 12,00 14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,70 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 3,00 3,90