Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezası

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2016Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL
Birinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 126,00 130,00 148,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 80,00 80,00 90,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40,00 40,00 45,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 19,00 19,00 21.,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 11,00 12,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 5,00 5,70
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 69,00 70,00 80,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest   meslek erbabı 40,00 40,00 45,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19,00 19,00 21,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi   olanlar 11,00 11,00 12,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,00 5,00 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,70 2,80 3,20