Veraset ve İntikal V. İstisna ve Oranları

 

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

 

İstisna Konusu İstisna

Tutarı TL 2013

İstisna

Tutarı TL 2014

İstisna

Tutarı TL 2015

İstisna

Tutarı TL 2016

 

İstisna

Tutarı TL 2017

 

 İstisna 

Tutarı TL 2018

Evlatlıklar dâhil,     füruğ ve eşten her birine isabet eden miras   hisselerinde 140.774 146.306 161.097 170.086 176.600 202.154
Füruğ bulunmaması     halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.770 292.791 322.392 340.381 353.417 404.556
İvazsız suretle     meydana gelen intikallerde 3.244 3.371 3.711  3.918 4.068 4.656
Para ve mal üzerine     düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan   ikramiyelerde 3.244 3.371 3.711  3.918 4.068 4.656

 

Verginin oranları

 

Matrah 2015 Yılı Matrah 2016 Yılı Matrah 2017 Yılı Matrah 2018 Yılı Veraseten  İntikallerde  

VergiOranı                   %

İvazsız   İntikallerde

Vergi Oranı        %

İlk 200.000

TL için

İlk 200.000

TL için

İlk 210.000

TL için

İlk 240.000

TL için

1 10
Sonra gelen 480.000

TL için

Sonra gelen 500.000

TL için

Sonra gelen 500.000

TL için

Sonra gelen

570.000

TL  için

3 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için Sonra gelen 1.100.000 TL için Sonra gelen   1.110.000 TL için Sonra gelen

1.270.000 TL için

5 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için Sonra gelen 2.000.000 TL için Sonra gelen   2.000.000 TL için  Sonra gelen   2.200.000 TL için 7 25
Matrahın 3.6400.000   TL’yi aşan bölümü için Matrahın   3.820.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın   3.820.000 TL’yi aşan bölümü için  Matrahın   4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30