GV Değer Artış Kazanç İstisnası

Değer Artış  Kazanç İstisnası

 

2014 Yılı İstisna Tutarı TL 2015 Yılı İstisna Tutarı TL 2016 Yılı İstisna Tutarı TL 2017 Yılı İstisna Tutarı TL 2018  Yılı İstisna Tutarı TL
Mükerrer 80 İnci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 9.700 10.600 11.000  11.000 12.000