2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

30.12.2011 gün ve 28158(3.Mükerrer) Resmi Gazete’de 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.

Tarifeye ulaşmak için tıklayınız