Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayınlandı

Bülten: 2020/59 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar

Devam