30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55 30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE

Devam

Ek Mali Tablo Düzenleme ve Gelir İle Kurumlar Vergisi Beyannamesine Ekleme Zorunluluğu

BÜLTEN 2020-43 EK MALİ TABLO DÜZENLEME VE GELİR İLE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLEME ZORUNLULUĞU 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama

Devam